VlogaVloga za registracijo spojitve društva

Za registracijo spojitve društev je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva, ki je nastalo s spojitvijo.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec pošlje zastopnik novega društva upravni enoti, na območju katere je sedež društva, ki je nastalo s spojitvijo.

Za oddajo vloge potrebujete
  • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi društev,
  • zapisnik ustanovnega zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva,
  • en izvod temeljnega akta društva,
  • podatke o zastopniku društva,
  • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.
Stroški postopka
Namen Strošek
Pripojitev / spojitev društev
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloži zastopnik novega društva na upravni enoti, na območju katere je sedež društva, ki je nastalo s spojitvijo.

Za oddajo vloge potrebujete
  • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o spojitvi društev,
  • zapisnik ustanovnega zbora društva, ki je nastalo s spojitvijo, iz katerega je razvidno, da je društvo sprejelo nov temeljni akt in izvolilo zastopnika društva,
  • en izvod temeljnega akta društva,
  • podatke o zastopniku društva,
  • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.
Stroški postopka
Namen Strošek
Pripojitev / spojitev društev
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (190):

Da

Ne

Delno