VlogaVloga za registracijo pripojitve društva

Za registracijo pripojitve društev je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva, h kateremu se je drugo društvo pripojilo.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za registracijo pripojitve društva (izpolnjen obrazec) vloži zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere je sedež društva, h kateremu se je drugo društvo pripojilo.

Za oddajo vloge potrebujete
  • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o pripojitvi.
Stroški postopka
Namen Strošek
Pripojitev / spojitev društev
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za registracijo pripojitve društva (izpolnjen obrazec) vloži zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere je sedež društva, h kateremu se je drugo društvo pripojilo.

 

 

 

Za oddajo vloge potrebujete
  • zapisnike zborov članov vseh društev z odločitvijo o pripojitvi.
Stroški postopka
Namen Strošek
Pripojitev / spojitev društev
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (204):

Da

Ne

Delno