VlogaVloga za registracijo podružnice tujega društva

Za registracijo podružnice tujega društva je pristojna upravna enota, na območju katere ima društvo svoj sedež.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za registracijo podružnice tujega društva pošlje tuje društvo upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega morajo biti razvidni ime, sedež in zastopnik tujega društva,
 • če po pravu države ustanovitve ni predpisan vpis v register, priložite pri notarju overjen sklep o ustanovitvi z vsemi zahtevanimi podatki (ime, sedež, zastopnik) in z dokazilom, da ima društvo status pravne osebe po tujem pravu,
 • temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen, cilji, dejavnost, način upravljanja, zastopanje in financiranje tujega društva ter način delovanja in dejavnost društva v Republiki Sloveniji,
 • odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice v Republiki Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje tujega društva v Republiki Sloveniji,
 • ime, sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji,
 • podatke o zastopniku tujega društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča).

Listine, sestavljene v tujem jeziku, morate predložiti v overjenem prevodu v uradni jezik.

Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za registracijo podružnice tujega društva poda tuje društvo na upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

Za oddajo vloge potrebujete
 • dokazilo o registraciji v državi ustanovitve, iz katerega morajo biti razvidni ime, sedež in zastopnik tujega društva,
 • če po pravu države ustanovitve ni predpisan vpis v register, priložite pri notarju overjen sklep o ustanovitvi z vsemi zahtevanimi podatki (ime, sedež, zastopnik) in z dokazilom, da ima društvo status pravne osebe po tujem pravu,
 • temeljni ali drug akt, iz katerega so razvidni namen, cilji, dejavnost, način upravljanja, zastopanje in financiranje tujega društva ter način delovanja in dejavnost društva v Republiki Sloveniji,
 • odločitev pristojnega organa o ustanovitvi podružnice v Republiki Sloveniji in o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje tujega društva v Republiki Sloveniji,
 • ime, sedež in naslov sedeža podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji,
 • podatke o zastopniku tujega društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča).

Listine, sestavljene v tujem jeziku, morate predložiti v overjenem prevodu v uradni jezik.

Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (192):

Da

Ne

Delno