Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaZahteva za izobraževanje na domu

Zahteva je namenjena otrokom, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja na nivoju osnovne šole in se izobražujejo na domu

Navodila

Pisno zahtevo in priloge posredujte na območno enoto Zavoda RS za šolstvo, pristojno glede na kraj stalnega prebivališča otroka oz. na e-naslov usmerjanje@zrss.si

Za oddajo vloge potrebujete

Če otrok še nima izdane odločbe o usmeritvi, mora vlagatelj hkrati z zahtevo za izobraževanje na domu vložiti tudi zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja in priložiti:

  • strokovno dokumentacijo (zdravstvena poročila, psihološka poročila, specialno pedagoška poročila, socialna poročila, druga poročila, ki utemeljujejo otrokove posebne potrebe),
  • poročilo vzgojno izobraževalnega zavoda,
  • zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen v primeru, ko pogovora zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti in
  • Potrdilo o pridobljeni izobrazbi izvajalca izobraževanja na domu.

Če otrok že ima izdano odločbo o usmeritvi, vlagatelj vlogi priloži le slednje.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
Navodila

Pisno zahtevo in priloge vložite na območno enoto Zavoda RS za šolstvo, pristojno glede na kraj stalnega prebivališča otroka.

Za oddajo vloge potrebujete

Če otrok še nima izdane odločbe o usmeritvi, mora vlagatelj hkrati z zahtevo za izobraževanje na domu vložiti tudi zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja in priložiti:

  • strokovno dokumentacijo (zdravstvena poročila, psihološka poročila, specialno pedagoška poročila, socialna poročila, druga poročila, ki utemeljujejo otrokove posebne potrebe),
  • poročilo vzgojno izobraževalnega zavoda,
  • zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen v primeru, ko pogovora zaradi otrokove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti in
  • Potrdilo o pridobljeni izobrazbi izvajalca izobraževanja na domu.

Če otrok že ima izdano odločbo o usmeritvi, vlagatelj vlogi priloži le slednje.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE