Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izdajo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti kot pogoja za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini

Postopek se začne na zahtevo tujca, ki želi pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji. Tujec, ki ne živi v Republiki Sloveniji, je dolžan imenovati pooblaščenca v Republiki Sloveniji v skladu s 53. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.

Navodila

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

 • elektronsko overjeno kopijo osebnega dokumenta,
 • listino, s katero izkazuje pravico do ugotovitve vzajemnosti,
 • če ima tujec dvojno državljanstvo, tudi dokazilo o zadnjem stalnem prebivališču,
 • če tujec nima državljanstva nobene države, tudi izjavo o tem, ali naj se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red države njegovega rojstva ali države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel tujec zadnje stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Pogoji za oddajo
Obrazec
Stroški postopka
Namen Strošek
Postopek ugotavljanja vzajemnosti
22,60 EUR
Navodila

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

 • overjeno kopijo osebnega dokumenta,
 • listino, s katero izkazuje pravico do ugotovitve vzajemnosti,
 • če ima tujec dvojno državljanstvo, tudi dokazilo o zadnjem stalnem prebivališču,
 • če tujec nima državljanstva nobene države, tudi izjavo o tem, ali naj se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red države njegovega rojstva ali države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel tujec zadnje stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Postopek ugotavljanja vzajemnosti
22,60 EUR
Navodila

Vlogi mora vlagatelj priložiti:

 • overjeno kopijo osebnega dokumenta,
 • listino, s katero izkazuje pravico do ugotovitve vzajemnosti,
 • če ima tujec dvojno državljanstvo, tudi dokazilo o zadnjem stalnem prebivališču,
 • če tujec nima državljanstva nobene države, tudi izjavo o tem, ali naj se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red države njegovega rojstva ali države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel tujec zadnje stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Stroški postopka
Namen Strošek
Postopek ugotavljanja vzajemnosti
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE