Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaPriglasitev podatkov o pridelovalcu v register pridelovalcev grozdja in vina

Vloga se uporablja za vpis osebnih podatkov o pridelovalcu, podatka o lokacijah, kjer kot pridelovalec vršite dejavnost pridelave vina in podatkov o dejavnostih, s katerimi se ukvarjate.

Navodila
  • vpišete osebne podatke pridelovalca,
  • če se dejavnost iz 3. točke obrazca vrši na lokaciji, ki je različna od stalnega prebivališča oziroma sedeža firme, se naslov te lokacije vpiše v rubriko 2 in se navede dejavnosti, ki se vršijo na tem naslovu (zaporedne številke iz 3. točke obrazca),
  •  v register se pridelovalec lahko vpišete za eno ali več naštetih dejavnosti - ustrezno se obkroži številka pred dejavnostjo oziroma dejavnostmi, s katerimi se kot pridelovalec ukvarjate in se želite zanje registrirati.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE