Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za preklic subvencionirane vozovnice za dijake in študente

Dijaki in študenti lahko obstoječo vlogo za tekoče šolsko oziroma študijsko leto prekličete, če subvencionirane vozovnice ne potrebujete več.

Navodila

Za preklic obstoječe vloge in vozovnice oddate vlogo za preklic subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Vlogo lahko oddate le, če je na vlogo vezana veljavna mesečna vozovnica ali če veljavne vozovnice ni.
 
Iz prikazanega seznama veljavnih vlog za tekoče leto izberete tisto, ki jo želite preklicati. Če seznam ni prikazan, lahko nadaljujete z oddajo nove vloge ali postopek prekinete.

V kolikor imate na podlagi veljavne vloge, ki jo želite preklicati, še veljavno mesečno subvencionirano vozovnico, bo preklic vloge veljal po preteku veljavnosti vozovnice, to je od prvega dne naslednjega meseca. Vloge za preklic vozovnice ne morete oddati, če so na podlagi obstoječe vloge izdane  letne vozovnice. V tem primeru preklic lahko uredite le na prodajnih mestih prevoznikov.


V kolikor so na izbrani vlogi navedena opozorila, da vloga ni ustrezna, upoštevajte navodila pri izpolnjevanju vloge.

Pogoji za oddajo
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
Navodila

Preklic obstoječe vloge in vozovnice uredite na prodajnem mestu prevoznika. Predložite osebni dokument in veljavno IJPP kartico.

V kolikor je na vlogo vezana veljavna mesečna subvencionirana vozovnica, se ta prekliče z zadnjim dnem v mesecu preklica vozovnice. Vračilo kupnine vam ne pripada.

V kolikor je na vlogo vezana polletna ali letna subvencionirana vozovnica, se ta prekliče z zadnjim dnem v mesecu preklica vozovnice. Upravičencu pripada sorazmerni delež neizkoriščene kupnine.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE