VlogaVloga za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

Za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi je potrebno oddati vlogo.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se podatki o vlagatelju izpolnijo samodejno, ostale podatke morate vpisati ročno.

Vlogi priložite obrazec Prijave poslovnih subjektov (PRS 1). V njem izpolnite samo točke 2, 3, 5 in 8.
 

Za oddajo vloge potrebujete
 • življenjepis,
 • bibliografijo (po možnosti izpis iz COBISS) ali seznam del in umetniških dosežkov,
 • kritike oziroma objave v strokovni literaturi  zadnjem petletnem obdobju (če so na voljo),
 • dokazilo o strokovni izobrazbi, če je pridobljena v tujini,
 • obrazec prijave poslovnih subjektov v poslovni register Slovenije.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate na priloženem obrazcu na Ministrstvo za kulturo.

Za oddajo vloge potrebujete
 • življenjepis,
 • bibliografijo (po možnosti izpis iz COBISS) ali seznam del in umetniških dosežkov,
 • kritike oziroma objave v strokovni literaturi  zadnjem petletnem obdobju (če so na voljo),
 • dokazilo o strokovni izobrazbi, če je pridobljena v tujini,
 • obrazec prijave poslovnih subjektov v poslovni register Slovenije.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate na priloženem obrazcu na Ministrstvo za kulturo.

Za oddajo vloge potrebujete
 • življenjepis,
 • bibliografijo (po možnosti izpis iz COBISS) ali seznam del in umetniških dosežkov,
 • kritike oziroma objave v strokovni literaturi  zadnjem petletnem obdobju (če so na voljo),
 • dokazilo o strokovni izobrazbi, če je pridobljena v tujini,
 • obrazec prijave poslovnih subjektov v poslovni register Slovenije.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE