Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za spremembo subvencionirane vozovnice za dijake in študente

Obstoječo vlogo za novo šolsko leto spremenite, če se med letom spremeni naslov, vaš status ali vrsta obstoječe vozovnice.

Navodila

Za spremembo podatkov naslova, statusa ali vrste vozovnice obstoječe elektronske vloge za tekoče šolsko/študijsko leto, morate v roku petih delovnih dni od nastanka spremembe oddati vlogo za spremembo.

V kolikor na podlagi obstoječe vloge nimate veljavnih vozovnic oziroma je veljavnosti teh potekla, oddajte vlogo za  spremembo. Če so na vlogo, ki jo spreminjate, vezane še veljavne vozovnice, pred oddajo vloge za spremembo te vozovnice prekličite na prodajnem mestu katerega koli prevoznika.

Podatki obstoječe vloge ali vlog se bodo samodejno prenesli na vlogo.

Pogoji za oddajo
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
Navodila

Obstoječo vlogo za novo šolsko leto spremenite, če se med letom spremeni naslov, vaš status ali vrsta obstoječe vozovnice.

V roku petih delovnih dni od nastanka spremembe oddate novo popolno vlogo na prodajnem mestu katerega koli prevoznika. Vlogo potrdi vzgojno-izobraževalni zavod oziroma vlogi priložite Potrdilo o vpisu.

Če so na obstoječo vlogo vezane še veljavne vozovnice, ob oddaji nove vloge te vozovnice prekličete na prodajnem mestu katerega koli prevoznika.

 

Na vlogi morate:

1. izpolniti podatke o vlagatelju. V primeru, da ste kot upravičenec mladoletna oseba, vlogo izpolni vaš zakoniti zastopnik in navede tudi svoje podatke;

2. izpolniti podatke o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa ali jih izpolni in potrdi vzgojno-izobraževalni zavod.V kolikor vloga ni potrjena s strani vzgojno-izobraževalnega/študijskega zavoda, priložite Potrdilo o vpisu;

3. izpolniti podatke o dolžini relacije prevoza (relacija od naslova bivanja do naslova izobraževalnega/študijskega zavoda v km);

4. izbrati vrsto subvencionirane vozovnice, za katero oddajate vlogo. Vnesite podatke o največ 1 (eni) medkrajevni relaciji in/ali mestnem prometu (na vlogi je lahko samo ena medkrajevna relacija in en ali več mestnih prevozov). Za medkrajevno relacijo navedite vstopno in izstopno postajališče, za mestni promet navedite območje mestnega prometa.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE