Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izdajo subvencionirane vozovnice za dijake in študente

Vlogo izpolnite vsi, ki prvič zaprošate za subvencionirano vozovnico ali želite podaljšati vlogo iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki in podatki o izobraževanju samodejno vnesejo v obrazec.

Če je naslov bivanja v času izobraževanja drugačen od vašega stalnega prebivališča, ga vpišite ročno. Izberite vrsto vozovnice:

 

MESEČNA VOZOVNICA: omogoča neomejeno število voženj, na voljo kot mesečna ali letna vozovnica za vožnjo z medkrajevnim prometom IJPP po vsej državi. Omogoča tudi kombinacijo z izbranimi mestnimi prevozi.


VOZOVNICA ZA 10 VOŽENJ: omogoča 10 voženj v enem mesecu med postajališčema, ki ju navedete na vlogi. Omogoča tudi kombinacijo z izbranimi mestnimi prevozi.

 

LETNA VOZOVNICA: če želite kupiti letno vozovnico, to označite ob nakupu vozovnice, na spletni strani prevoznika.

 

Ko vlagatelj preko eUprave prejme odločitev o odobritvi pravice do subvencionirane vozovnice, preko povezave na dokumentu nadaljuje z nakupom subvencionirane vozovnice. Vlagatelj je preusmerjen na spletno stran prevoznika, ki omogoča spletni nakup vozovnic. V fazi nakupa se upravičenec odloči za kakšno obdobje bo opravil nakup vozovnice, za katero se je odločil ob oddaji vloge. Za letno ali mesečno vozovnico se upravičenec torej odloči ob nakupu subvencionirane vozovnice. 

Pogoji za oddajo
Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
Navodila

V celoti izpolnjeno vlogo predložite na prodajnem mestu prevoznika ob prvem nakupu vozovnice za tekoče šolsko/študijsko leto (vloga je lahko ali potrjena s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa ali pa vlogi priložite Potrdilo o vpisu). Ob predložitvi popolne vloge lahko izvedete nakup subvencionirane vozovnice.

 

Na vlogi morate:

1. izpolniti podatke o vlagatelju. V primeru, da ste kot upravičenec mladoletna oseba, vlogo izpolni vaš zakoniti zastopnik in navede tudi svoje podatke;

2. izpolniti podatke o izvajalcu vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa ali jih izpolni in potrdi vzgojno-izobraževalni zavod.V kolikor vloga ni potrjena s strani vzgojno-izobraževalnega/študijskega zavoda, priložite Potrdilo o vpisu;

3. izbrati vrsto subvencionirane vozovnice, za katero oddajate vlogo. Vnesite podatke o največ 1 (eni) medkrajevni relaciji in/ali mestnem prometu (na vlogi je lahko samo ena medkrajevna relacija in en ali več mestnih prevozov). Za medkrajevno relacijo navedite vstopno in izstopno postajališče, za mestni promet navedite območje mestnega prometa.

Stroški postopka
Namen Strošek
-
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE