Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izdajo dovoljenja za let zrakoplova

Navodila

Vlogo je potrebno vložiti po pošti ali faksu najmanj 60 delovnih dni pred dogodkom.

Za oddajo vloge potrebujete

V primeru da gre za prireditev, kjer sodeluje več letal in so prisotni gledalci:
-    elaborat, ki vsebuje:

  • odgovorne osebe ter njihove zadolžitve, kontaktne telefonske številke ter pooblastilo zakonitega zastopnika odgovornim osebam,
  • skico prireditvenega prostora z razmejitvijo postavitve gledalcev in linije preletov letal, horizontalne oddaljenosti, podrobnejši opis načrtovanih letalskih aktivnosti, opis izrednih postopkov (odpoved motorja …),
  • način razmejitve prireditvenega prostora od gledalcev, varovanje,
  • potek prireditve, urnik dogodkov, seznam planiranih udeležencev (pilotov in letal z registrskimi oznakami, vrsta nastopa - akrobatski ali predstavitveni),
  • opredelitev spodnje in zgornje višine letalskih aktivnosti in opis akrobatskega programa;

-    kopije Spričeval o plovnosti in potrdila o pregledu plovnosti ter veljavnih certifikatov o zavarovanju v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. aprila 2004 za letala, ki niso v Registru zrakoplovov RS (v primeru nastopa več kot 5 letal, se v elaboratu določi odgovorna oseba za pregled dokumentacije in pogoje v tej točki);
-    kopije letalskih licenc in pooblastil za akrobatsko letenje za pilote, ki niso v Registru letalskega osebja RS (v primeru nastopa več kot 5 letal, se v elaboratu določi odgovorna oseba za pregled dokumentacije in pogoje v tej točki).

 

V primeru posamičnega akrobatskega nastopa na lokalnih prireditvah:
-    kopija zemljevida področja z vrisano zono akrobatskega nastopa, smer izvajanja akrobacij, predvideno področje kjer so gledalci, horizontalna oddaljenost gledalcev od zone letenja...
V primeru posamičnega izven letališkega pristanka helikopterja:
-    kopija zemljevida predvidenega področja pristajanja z vrisano skico prileta/odleta, oddaljenostmi od najbližjih ovir;
-    opis izvedbe operacije (zemeljska ekipa, zavarovanje terena, označba terena).
-    dokazilo o naletu pilota- kopija knjižice letenja (minimalno 350 ur)

 

V primeru posamezne prireditve se lahko zahtevajo še dodatne priloge, če organ ugotovi, da so potrebne

 

V primeru, da stranka vlaga vlogo po pooblaščencu, je potrebno priložiti pooblastilo, iz katerega je razvidno za katera dejanja v postopku je pooblaščenec pooblaščen.

 

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE