Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaPrijava k sklenitvi zakonske zveze

Navodila

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se prijavita matičarju upravne enote, na območju katere je kraj, kjer želita skleniti zakonsko zvezo. Ob prijavi navedeta podatke o pričah.

Za oddajo vloge potrebujete

Osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo, pri prijavi matičarju predložita:

  • izpiske iz rojstne knjige in
  • potrdilo oziroma obvestilo o državljanstvu,

če teh podatkov ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc.

Če v Sloveniji sklepate zakonsko zvezo s tujcem, mora ta predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list):

  • izpisek iz rojstne matične knjige,
  • potrdilo, da o samskem stanu,
  • potrdilo. da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (če ga država izdaja),
  • dokaz o državljanstvu (potna listina).

 

Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna:

  • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«,
  • med državami, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev
  • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.  
Stroški postopka
Namen Strošek
Sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov
170,00 EUR
Prijava sklenitve zakonske zveze
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE