Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaZahteva za spremembo odločbe o usmeritvi

Če so se spremenile okoliščine, ki vplivajo na ustreznost usmeritve otroka, je zaradi koristi otroka potrebno vložiti zahtevo za spremembo odločbe o usmeritvi. Zahtevo lahko vložijo starši otroka, starejši mladoletnik, vzgojno-izobraževalni zavod, socialnovarstveni zavod ali center za socialno delo. Vlogo poda pri organu, ki je odločal o usmeritvi, zahtevo za spremembo usmeritve ali predčasno prenehanje veljavnosti dokončne odločbe o usmeritvi ali njenega dela.

Navodila

Pisno zahtevo in priloge vložite na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo, ki je odločal o usmeritvi otroka.

Predlagatelj mora v predlogu navesti dejstva in dokaze, na katere opira svojo zahtevo ter utemeljiti korist, ki bi jo otrok oziroma vzgojno-izobraževalni zavod imela s spremembo usmeritve.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Poročilo vrtca o otroku ali Poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku (pripravi vzgojno – izobraževalni zavod),
  • Zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja (pripravi vzgojno – izobraževalni zavod),
  • Strokovna dokumentacija o opravljenih obravnavah otroka, pridobljena od zadnje izdane odločbe, ki se nanaša na utemeljevanje posebnih potreb otroka.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Pisno zahtevo in priloge vložite na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo,  ki je odločal o usmeritvi otroka.

Predlagatelj mora v predlogu navesti dejstva in dokaze, na katere opira svojo zahtevo ter utemeljiti korist, ki bi jo otrok oziroma vzgojno-izobraževalni zavod imela s spremembo usmeritve.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Poročilo vrtca o otroku ali Poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku (pripravi vzgojno – izobraževalni zavod),
  • Zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja (pripravi vzgojno – izobraževalni zavod),
  • Strokovna dokumentacija o opravljenih obravnavah otroka, pridobljena od zadnje izdane odločbe, ki se nanaša na utemeljevanje posebnih potreb otroka.
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE