Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za pridobitev pooblastila o nazivu mornar motorist

Za pridobitev pooblastila o nazivu mornar motorist je potrebno oddati vlogo.

Navodila

Izpolnjeno vlogo oddate na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo. Obrazec ni predpisan, priloženi obrazec je le v pomoč.

Ob izpolnjevanju vseh predpisanih zahtev za pridobitev  pooblastila lahko kandidat pristopi k izpitu, predpisanemu za pridobitev pooblastila. Izpiti se izvajajo po dogovoru oziroma glede na prejete vloge. O razporedu opravljanja izpita Uprava Republike Slovenije za pomorstvo obvesti kandidata po e-pošti.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

•osebni dokument, ki izkazuje identiteto in starost pomorščaka - najmanj 18 let (na vpogled)
•fotokopijo šolskega spričevala in original na vpogled ali drugo dokazilo, ki izkazuje, da je pomorščak končal najmanj osnovno šolo
•izvleček iz pomorske knjižice o plovbni dobi ali potrdilo tujega upravnega organa ali drugo dokazilo o plovbni dobi, ki je opravljena na ladji tuje zastave, v skladu s 40. členom Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05), ki izkazuje, da ima pomorščak kot član posadke opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe na ladji ali fotokopijo potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna, ki ga je izdala Uprava RS za pomorstvo in izkazuje, da ga ima oseba že najmanj tri leta (v primeru, da potrdila ni izdala Uprava je potrebno priložiti njegovo fotokopijo in original (na vpogled)
•potrdilo o zdravstveni sposobnosti pomorščaka

•dve osebni fotografiji pomorščaka, ki nista starejši od 6 mesecev. 

Stroški postopka
Namen Strošek
Pridobitev naziva mornar motorist
35,00 EUR
Navodila

Izpolnjeno vlogo oddate na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo. Obrazec ni predpisan, priloženi obrazec je le v pomoč.

 

Ob izpolnjevanju vseh predpisanih zahtev za pridobitev  pooblastila lahko kandidat pristopi k izpitu, predpisanemu za pridobitev pooblastila. Izpiti se izvajajo po dogovoru oziroma glede na prejete vloge. O razporedu opravljanja izpita Uprava Republike Slovenije za pomorstvo obvesti kandidata po e-pošti.

 

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete

•osebni dokument, ki izkazuje identiteto in starost pomorščaka - najmanj 18 let (na vpogled)
•fotokopijo šolskega spričevala in original na vpogled ali drugo dokazilo, ki izkazuje, da je pomorščak končal najmanj osnovno šolo
•izvleček iz pomorske knjižice o plovbni dobi ali potrdilo tujega upravnega organa ali drugo dokazilo o plovbni dobi, ki je opravljena na ladji tuje zastave, v skladu s 40. členom Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05), ki izkazuje, da ima pomorščak kot član posadke opravljeno najmanj eno leto plovbne dobe na ladji ali fotokopijo potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna, ki ga je izdala Uprava RS za pomorstvo in izkazuje, da ga ima oseba že najmanj tri leta (v primeru, da potrdila ni izdala Uprava je potrebno priložiti njegovo fotokopijo in original (na vpogled)
•potrdilo o zdravstveni sposobnosti pomorščaka

•dve osebni fotografiji pomorščaka, ki nista starejši od 6 mesecev.

Stroški postopka
Namen Strošek
Pridobitev naziva mornar motorist
35,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE