Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaElektronska vloga za uveljavljanje državne štipendije (za dijake in študente)

Polnoletni dijaki in študenti vlogo oddajo sami. Za mladoletne dijake prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Mladoletni dijaki lahko prvo vlogo oddajo tudi sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika.

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.

V vlogi morate:

 • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa, podatki o študiju, bivanju in posebnostih), 
 • navesti podatke svojih povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (starši, bratje, sestre),
 • odgovoriti na vprašanja glede materialnega stanja.

Vlagatelj mora vlogo elektronsko podpisati z veljavnim digitalnim potrdilom in ga elektronsko oddati na tisti center za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja.

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi je potrebno priložiti tudi ostale podatke in dokazila o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc:

 • sklep o prenehanju delovnega razmerja ali pogodba o zaposlitvi za določen čas (v primeru prenehanja delovnega razmerja);
 • dokazilo, da je osebno vozilo prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb;
 • podatki in dokazila o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc; 
 • dokazilo, da je preživninski zavezanec plačal preživnino; - dokazilo oziroma potrdilo o vpisu (za vse dijake in študente, starejše od 18 let, navedene v vlogi),
 • dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu (fotokopija spričevala),
 • dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in akreditiranosti izobraževalnega programa (samo pri izobraževanju v tujini), 
 • dokazilo oz. fotokopijo najemne pogodbe (če oddaja nepremičnino).
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Obrazec izpolnite in ga oddate na Center za socialno delo oziroma enoti centra, na območju katerega imate stalno prebivališče.

V vlogi morate:

 • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa, podatki o študiju, bivanju in posebnostih), 
 • navesti podatke svojih povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (starši, bratje, sestre),
 • odgovoriti na vprašanja glede materialnega stanja.
Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi je potrebno priložiti tudi ostale podatke in dokazila o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc:

 • sklep o prenehanju delovnega razmerja ali pogodba o zaposlitvi za določen čas (v primeru prenehanja delovnega razmerja);
 • dokazilo, da je osebno vozilo prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb;
 • podatki in dokazila o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc; 
 • dokazilo, da je preživninski zavezanec plačal preživnino; - dokazilo oziroma potrdilo o vpisu (za vse dijake in študente, starejše od 18 let, navedene v vlogi),
 • dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu (fotokopija spričevala),
 • dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in akreditiranosti izobraževalnega programa (samo pri izobraževanju v tujini), 
 • dokazilo oz. fotokopijo najemne pogodbe (če oddaja nepremičnino).
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Obrazec izpolnite in ga oddate na Centru za socialno delo oziroma enoti centra, na območju katerega imate stalno prebivališče.

V vlogi morate:

 • izpolniti svoje dodatne podatke (številka transakcijskega računa, podatki o študiju, bivanju in posebnostih), 
 • navesti podatke svojih povezanih oseb, ki se po zakonu tudi upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja (starši, bratje, sestre),
 • odgovoriti na vprašanja glede materialnega stanja.

 

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi je potrebno priložiti tudi ostale podatke in dokazila o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc:

 • sklep o prenehanju delovnega razmerja ali pogodba o zaposlitvi za določen čas (v primeru prenehanja delovnega razmerja);
 • dokazilo, da je osebno vozilo prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb;
 • podatki in dokazila o materialnem položaju, ki niso razvidni iz uradnih evidenc; 
 • dokazilo, da je preživninski zavezanec plačal preživnino; - dokazilo oziroma potrdilo o vpisu (za vse dijake in študente, starejše od 18 let, navedene v vlogi),
 • dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu (fotokopija spričevala),
 • dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in akreditiranosti izobraževalnega programa (samo pri izobraževanju v tujini), 
 • dokazilo oz. fotokopijo najemne pogodbe (če oddaja nepremičnino).
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE