Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izdajo soglasja za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali zemljišči, ki so z občinskim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov

Navodila

Vlogo vložite pri upravi za obrambo, na območju katere je zemljišče.

Pravnomočno soglasje najhitreje prejmete osebno na krajevno pristojni upravi za obrambo, kjer se v primeru, da se odpoveste pravici do pritožbe, z vročitvijo soglasja hkrati tudi potrdi pravnomočnost.

Za oddajo vloge potrebujete

- kopija /skenogram pooblastila (v primeru, ko vlagatelja zastopa pooblaščenec oz. zakoniti zastopnik),

- kopija/skenogram potrdila o plačilu upravne takse (v primeru, ko ta ne bo plačana ob vložitvi vloge),

- dodatni seznam prodajalcev oz. kupcev (če teh ni mogoče navesti v obrazec vloge),

- dodatni seznam parcel (če teh ni mogoče navesti v obrazec vloge),

- kopija/skenogram potrdila o namenski rabi zemljišča oz. lokacijske informacije (neobvezno**),

- kopija/skenogram dokazila o državljanstvu za pridobitelja oz. kopija/skenogram izpiska iz sodnega registra za pravne osebe (neobvezno**)
 

** Skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku je organ po uradni dolžnosti zavezan k pridobitvi potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, razen če vlagatelj poda izjavo o prepovedi pridobitve podatkov iz uradnih evidenc. V tem primeru je dokazilo o državljanstvu obvezna priloga, sicer se šteje vloga za nepopolno.

Stroški postopka
Namen Strošek
Soglasje za promet s kmetijskimi zemljišči
22,60 EUR
Navodila

Vlogo vložite pri pristojni upravi za obrambo ali njeni dislocirani enoti, na območju katere je zemljišče.

Pravnomočno soglasje najhitreje prejmete osebno na enoti uprave za obrambo, kjer ste vlogo vložili. V primeru, da se odpoveste pravici do pritožbe, se z vročitvijo soglasja hkrati tudi potrdi pravnomočnost.

Za oddajo vloge potrebujete

- pooblastilo (v primeru, ko vlagatelja zastopa pooblaščenec oz. zakoniti zastopnik),

- potrdilo o plačilu upravne takse (v primeru, ko ta ne bo plačana ob vložitvi vloge),

- dodatni seznam prodajalcev oz. kupcev (če teh ni mogoče navesti v obrazec vloge),

- dodatni seznam parcel (če teh ni mogoče navesti v obrazec vloge),

- potrdilo o namenski rabi zemljišča oz. lokacijske informacije - na vpogled (neobvezno**),

- dokazilo o državljanstvu za pridobitelja (potrdilo o državljanstvu oz. osebni dokument pridobitelja) oz. izpisek iz sodnega registra za pravne osebe - na vpogled (neobvezno**)
 

** Skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku je organ po uradni dolžnosti zavezan k pridobitvi potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, razen če vlagatelj poda izjavo o prepovedi pridobitve podatkov iz uradnih evidenc. V tem primeru je dokazilo o državljanstvu obvezna priloga, sicer se šteje vloga za nepopolno.

Stroški postopka
Namen Strošek
Soglasje za promet s kmetijskimi zemljišči
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE