Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za izbris politične stranke iz registra političnih strank

Politična stranka poda vlogo z namenom izbrisa politične stranke iz registra.

Navodila

Izpolnjen obrazec za izbris politične stranke iz registra političnih strank vloži zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete

- zapisnik organa, ki je sprejel odločitev o prenehanju,

- poročilo o ureditvi premoženjskih pravnih razmerij ob prenehanju.

Upravno takso se nakaže na račun št. 01100-1000315637, sklic na št. 11, 17116-7111002, namen nakazila: upravna taksa

Stroški postopka
Namen Strošek
Izbris politične stranke iz registra poltičnih strank
22,60 EUR
Navodila

Izpolnjen obrazec za izbris politične stranke iz registra političnih strank vloži zastopnik stranke pri Ministrstvu za notranje zadeve.

Za oddajo vloge potrebujete

- zapisnik organa, ki je sprejel odločitev o prenehanju,

- poročilo o ureditvi premoženjskih pravnih razmerij ob prenehanju.

Upravno takso se nakaže na račun št. 01100-1000315637, sklic na št. 11, 17116-7111002, namen nakazila: upravna taksa

Stroški postopka
Namen Strošek
Izbris politične stranke iz registra poltičnih strank
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE