Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaZahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.

Navodila

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Gradnja se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in prijave začetka gradnje. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite na:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte »državnega pomena« (navedeni v četrtem odstavku 9. člena Gradbenega zakona-GZ-1) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)

 

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo in rekonstrukcijo se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11A in se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev
 • dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • sklep ministrstva, pristojnega za okolje, izdanega v predhodnem postopku glede presoje vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je predhodni postopek presoje predpisan.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11B, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte na predpisanem obrazcu – Priloga 6, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti obstoječega objekta ali dela objekta se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11C, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti na predpisanem obrazcu – Priloga 7, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Stroški postopka so odvisni od vrednosti objekta in so navedeni v priloženem ceniku.

Če uveljavljate pravico oprostila takse kot mlada družina, lahko vlogi priložite tudi izjavo s podatki o članih mlade družine.

Stroški postopka
Namen Strošek
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 13.000€ do 42.000€) (elektronska vloga)
136,00 € + 0,01% od vrednosti nad 13000 €
Dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta in sprememba dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (elektronska vloga)
18,20 EUR
Gradbeno dovoljenje (mlada družina - elektronska vloga)
Brezplačno
Gradbeno dovoljenje (nad vrednostjo 420.000€) (elektronska vloga)
724,90 € + 0,01% od vrednosti nad 420000 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 42.000€ do 420.000€) (elektronska vloga)
271,80 € + 0,01% od vrednosti nad 42000 €
Gradbeno dovoljenje (do vrednosti 13.000€) (elektronska vloga)
54,40 EUR
Navodila

Investitor ali njegov pooblaščenec lahko izpolnjeno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pošlje:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma
 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte »državnega pomena« (navedeni v četrtem odstavku 9. člena Gradbenega zakona-GZ-1) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)
Za oddajo vloge potrebujete

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo in rekonstrukcijo se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11A in se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev
 • dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • sklep ministrstva, pristojnega za okolje, izdanega v predhodnem postopku glede presoje vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je predhodni postopek presoje predpisan.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11B, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte na predpisanem obrazcu – Priloga 6, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti obstoječega objekta ali dela objekta se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11C, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti na predpisanem obrazcu – Priloga 7, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Stroški postopka so odvisni od vrednosti objekta in so navedeni v priloženem ceniku.

Če uveljavljate pravico oprostila takse kot mlada družina, lahko vlogi priložite tudi izjavo s podatki o članih mlade družine.

Stroški postopka
Namen Strošek
Gradbeno dovoljenje (nad vrednostjo 420.000€)
4,50 EUR
724,90 € + 0,01% od vrednosti nad 420000 €
Gradbeno dovoljenje (do vrednosti 13.000€)
58,90 EUR
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 42.000€ do 420.000€)
4,50 EUR
271,80 € + 0,01% od vrednosti nad 42000 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 13.000€ do 42.000€)
4,50 EUR
136,00 € + 0,01% od vrednosti nad 13000 €
Gradbeno dovoljenje (mlada družina)
4,50 EUR
Dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta in sprememba dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta
22,70 EUR
Navodila

Investitor ali njegov pooblaščenec lahko izpolnjeno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja odda:

 • na Upravni enoti, na katere območju leži zemljišče predvidene gradnje, oziroma

 • na Ministrstvo za naravne vire in prostor za objekte »državnega pomena« (navedeni v četrtem odstavku 9. člena Gradbenega zakona-GZ-1) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)
Za oddajo vloge potrebujete

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo in rekonstrukcijo se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11A in se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev
 • dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo,
 • sklep ministrstva, pristojnega za okolje, izdanega v predhodnem postopku glede presoje vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, če je predhodni postopek presoje predpisan.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11B, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte na predpisanem obrazcu – Priloga 6, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti obstoječega objekta ali dela objekta se vloži na predpisanem obrazcu – Priloga 11C, ki se ji priloži:

 • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti na predpisanem obrazcu – Priloga 7, za katero ni treba da jo izdela pooblaščeni strokovnjak,
 • mnenja pristojnih mnenjedajalcev,
 • dokazilo o pravici za graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Stroški postopka so odvisni od vrednosti objekta in so navedeni v priloženem ceniku.

Če uveljavljate pravico oprostila takse kot mlada družina, lahko vlogi priložite tudi izjavo s podatki o članih mlade družine.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Gradbeno dovoljenje (nad vrednostjo 420.000€)
4,50 EUR
724,90 € + 0,01% od vrednosti nad 420000 €
Gradbeno dovoljenje (do vrednosti 13.000€)
58,90 EUR
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 42.000€ do 420.000€)
4,50 EUR
271,80 € + 0,01% od vrednosti nad 42000 €
Gradbeno dovoljenje (od vrednosti 13.000€ do 42.000€)
4,50 EUR
136,00 € + 0,01% od vrednosti nad 13000 €
Gradbeno dovoljenje (mlada družina)
4,50 EUR
Dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta in sprememba dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta
22,70 EUR
POVRATNE INFORMACIJE