Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za zaporo državne ceste

Vloga morate oddate, če želite zaradi gradbenih del ali prireditve zapreti državno cesto.

Navodila

Predlog za zaporo državne ceste vložite najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom zapore.

Za oddajo vloge potrebujete
 • Vloga za izdajo dovoljenja z obrazložitvijo vzroka za zaporo ceste, vrsto zapore, številko ceste ter želenim pričetkom in časom trajanja zapore.
 • Trije izvodi elaborata začasne prometne ureditve (en izvod za arhiv, en izvod za postavljavca prometne signalizacije, en potrjen izvod se vrne predlagatelju zapore), ki ga lahko izdela le podjetje, registrirano za projektiranje cest.
 • Terminski načrt izvajanja del z označenimi posameznimi fazami, ki mora vsebovati informacije o dnevnem in tedenskem izvajanju del. Če gre za kratkotrajno zaporo (manj kot 6 dni) ali prireditve, terminski načrt ni potreben. Terminski načrt mora potrditi nadzorni organ.
 • Navedba šifre in datuma izdaje soglasja Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Če je investitor del DRSI, soglasje ni potrebno.
 • Navedba odgovorne osebe investitorja in izvajalca gradbenih del ali organizatorja prireditve. Za vse osebe morajo biti navedene številke mobilnih telefonov, na katerih so stalno dosegljive.
 • Navedba podjetja, ki bo postavljalo in vzdrževalo začasno prometno signalizacijo, ter njegove odgovorne osebe s številko mobilnega telefona, na katerem je ta stalno dosegljiva. Postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije lahko izvede le podjetje, ki je registrirano za tovrstno dejavnost in ima podeljeno koncesijo DRSI. Priložite tudi izpisek o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši od enega leta ter pooblastilo, podpisano s strani vložnika in postavljavca začasne prometne signalizacije.
 • Soglasje upravljavca obvoznih cest, na katere se preusmerja promet v primeru popolne zapore državne ceste. Iz soglasja mora biti razvidno, da vse stroške odprave morebitnih poškodb, ki bi v času zapore nastale na obvoznih cestah, krije njen predlagatelj.
 • Mnenje pristojnih organizacij (Slovenska turistična organizacija, Olimpijski komite Slovenije, Gasilska zveza Slovenije ipd.), da gre za prireditev državnega pomena.
 • Pravilno izpolnjen evidenčni obrazec o zapori.
Stroški postopka
Namen Strošek
Popolna zapora ceste zaradi del
29,50 EUR
Delna zapora ceste zaradi del
29,50 EUR
Delna zapora ceste zaradi prireditve
44,50 EUR
Popolna zapora ceste zaradi prireditve
44,50 EUR
Navodila

Predlog za zaporo državne ceste vložite najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom zapore.

Za oddajo vloge potrebujete
 • Vloga za izdajo dovoljenja z obrazložitvijo vzroka za zaporo ceste, vrsto zapore, številko ceste ter želenim pričetkom in časom trajanja zapore.
 • Trije izvodi elaborata začasne prometne ureditve (en izvod za arhiv, en izvod za postavljavca prometne signalizacije, en potrjen izvod se vrne predlagatelju zapore), ki ga lahko izdela le podjetje, registrirano za projektiranje cest.
 • Terminski načrt izvajanja del z označenimi posameznimi fazami, ki mora vsebovati informacije o dnevnem in tedenskem izvajanju del. Če gre za kratkotrajno zaporo (manj kot 6 dni) ali prireditve, terminski načrt ni potreben. Terminski načrt mora potrditi nadzorni organ.
 • Navedba šifre in datuma izdaje soglasja Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Če je investitor del DRSI, soglasje ni potrebno.
 • Navedba odgovorne osebe investitorja in izvajalca gradbenih del ali organizatorja prireditve. Za vse osebe morajo biti navedene številke mobilnih telefonov, na katerih so stalno dosegljive.
 • Navedba podjetja, ki bo postavljalo in vzdrževalo začasno prometno signalizacijo, ter njegove odgovorne osebe s številko mobilnega telefona, na katerem je ta stalno dosegljiva. Postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije lahko izvede le podjetje, ki je registrirano za tovrstno dejavnost in ima podeljeno koncesijo DRSI. Priložite tudi izpisek o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši od enega leta ter pooblastilo, podpisano s strani vložnika in postavljavca začasne prometne signalizacije.
 • Soglasje upravljavca obvoznih cest, na katere se preusmerja promet v primeru popolne zapore državne ceste. Iz soglasja mora biti razvidno, da vse stroške odprave morebitnih poškodb, ki bi v času zapore nastale na obvoznih cestah, krije njen predlagatelj.
 • Mnenje pristojnih organizacij (Slovenska turistična organizacija, Olimpijski komite Slovenije, Gasilska zveza Slovenije ipd.), da gre za prireditev državnega pomena.
 • Pravilno izpolnjen evidenčni obrazec o zapori.
Stroški postopka
Namen Strošek
Popolna zapora ceste zaradi del
29,50 EUR
Delna zapora ceste zaradi del
29,50 EUR
Delna zapora ceste zaradi prireditve
44,50 EUR
Popolna zapora ceste zaradi prireditve
44,50 EUR
POVRATNE INFORMACIJE