VlogaVloga za registracijo društva

Vlogo mora vložiti zastopnik društva.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo (izpolnjen obrazec) za registracijo društva pošlje zastopnik društva upravni enoti, na območju katere ima društvo svoj sedež.

Za oddajo vloge potrebujete
 • zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega so razvidni sklepi o ustanovitvi društva, izvolitvi temeljnega akta in izvolitvi zastopnika društva,
 • en izvod temeljnega akta društva,
 • seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,
 • naslov sedeža društva,
 • podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča),
 • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.
Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 EUR
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 EUR
Izbris društva oziroma zveze društev
22,60 EUR
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo (izpolnjen obrazcec) za registracijo društva vloži zastopnik društva na upravni enoti, na območju katere ima društvo svoj sedež.

Za oddajo vloge potrebujete
 • zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega so razvidni sklepi o ustanovitvi društva, izvolitvi temeljnega akta in izvolitvi zastopnika društva,
 • en izvod temeljnega akta društva,
 • seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,
 • naslov sedeža društva,
 • podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča),
 • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.
Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba temeljnega akta društva oziroma zveze društev
22,60 EUR
Registracija društva oziroma zveze društev
31,70 EUR
Izbris društva oziroma zveze društev
22,60 EUR
Sprememba imena, sedeža ali zastopnika društva oziroma zveze društev
9,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE