Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za odjavo začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom odjavo začasnega naslova v tujini za mladoletno oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za odjavo začasnega naslova v tujini.

Navodila

Po prijavi z e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Podatke o otroku ali drugi osebi morate vnesti ročno.

Pogoji za oddajo
Za oddajo vloge potrebujete

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, odjavita začasni naslov v tujini starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno.
Odjavo začasnega naslova v tujini lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami odjaviti začasni naslov v tujini.

Če odjavljate začasni naslov v tujini za drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo, je potrebno priložiti optično prebrano podpisano pooblastilo te osebe. Isto velja tudi za soglasje drugega starša.

Po uspešnem  evidentiranju odjave začasnega naslova v tujini vam bo upravna enota, če boste v vaši vlogi navedli, da želite potrdilo o odjavi začasnega naslova, izdala potrdilo o odjavi začasnega naslova v tujini.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno
Navodila

Začasni naslov v tujini odjavite v 15 dneh po odselitvi, lahko pa tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.

V lastnoročno podpisani vlogi navedete osebne podatke otroka ali druge osebe, ki vas je za odjavo pooblastila ter dejstvo, da ji želite odjaviti začasni naslov v tujini (ki ga prav tako navedete). Če boste začasni naslov v tujini odjavili pred odselitvijo, navedite tudi datum odselitve. Vlogo pošljete na naslov katere koli upravne enote v Republiki Sloveniji oziroma skenirano skupaj s prilogami (npr. pooblastilom ali soglasjem drugega starša) posredujte na elektronski naslov katere koli upravne enote v Republiki Sloveniji.  

Po uspešnem  evidentiranju odjave začasnega naslova v tujini vam bo upravna enota (če boste v vaši vlogi navedli, da želite potrdilo o odjavi začasnega naslova) izdala potrdilo o odjavi začasnega naslova v tujini.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno
Navodila

Vlogo oddate ustno na upravni enoti, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati.


Posamezniku, mlajšemu od 18 let, ter posamezniku, ki ni poslovno sposoben, začasni naslov v tujini odjavijo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini odjavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

Če odjavljate naslov v tujini za drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo, vlogi priložite podpisano pooblastilo te osebe.

 

Za oddajo vloge potrebujete

Veljaven osebni dokument.

Če odjavljate naslov za drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo naslova v tujini, potrebujete njeno podpisano pooblastilo.

Če ste zakoniti zastopnik te osebe, pooblastilo ni potrebno.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE