Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

V kakšnem primeru država uveljavi prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnega premoženja?
V primeru uveljavljanja pravice do varstvenega dodatka, pride do vpisa zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiško knjigo v korist Republike Slovenije, pod naslednjimi pogoji:
- če ima oseba v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerem oziroma v kateri dejansko biva in ima tam prijavljeno stalno prebivališče, v vrednosti nad 120.000 evrov,
- če CSD po prosti presoji odloči, da si oseba preživetja s tem stanovanjem ali stanovanjsko hišo zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati, začasno ne more zagotoviti,
- če se ugotovil, da je oseba v zadnjih 24 mesecih varstveni dodatek prejela več kot 18 x in
- če oseba soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve vseh nepremičnin, katerih lastnik je, v zemljiško knjigo v korist Republike Slovenije.

V primeru izpolnjenosti vseh navedenih pogojev, je oseba upravičena do varstvenega dodatka, pride pa do vpisa zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiško knjigo v korist Republike Slovenije, in sicer pri vseh nepremičninah, katerih lastnik je oseba.

Če pa se oseba v takem primeru ne strinja z zaznambo, ni upravičena do varstvenega dodatka.
POVRATNE INFORMACIJE