Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Oče je upravičenec do varstvenega dodatka. Me je kljub temu dolžan preživljati?
Družinski zakonik v poglavju o obveznosti preživljanja med starši in otroki v 183. členu določa, da morajo starši preživljati svoje otroke do polnoletnosti.

Po polnoletnosti so starši dolžni preživljati polnoletnega otroka ob pogoju srednješolskega izobraževanja oziroma nadalje višješolskega strokovnega študija/visokošolskega študija. Družinski zakonik v zvezi s preživljanjem torej določa, da upravičenec ne sme biti zaposlen ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb. Preživljanje po polnoletnosti je tudi omejeno do prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti oziroma le do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo. Obveznost preživljanja traja najdlje do upravičenčevega dopolnjenega 26. leta starosti.
POVRATNE INFORMACIJE