Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

V kakšnih primerih lahko na mojo nepremičnino vpišete prepoved odtujitve in obremenitve premoženja?
Za upravičence do varstvenega dodatka, ki jim bo pomoč dodeljena, bo zaznamba vpisana pod naslednjimi pogoji:

• če bodo imeli v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo, v katerem oziroma kateri bodo dejansko bivali in imeli prijavljeno stalno prebivališče, v vrednosti nad 120.000 evrov,

• če bo CSD po prosti presoji odločil, da si preživetja s tem stanovanjem ali stanovanjsko hišo zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, začasno ne morejo zagotoviti in

• če se bo ugotovilo, da so v zadnjih 24 mesecih denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek prejeli več kot 18 x in

• če bodo soglašali z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve VSEH nepremičnin, katerih lastniki so, v zemljiško knjigo v korist Republike Slovenije.

Zaznamba je vezana na lastništvo stanovanja vrednega več kot 120.000 evrov, v katerem stranka dejansko biva in ima prijavljeno stalno prebivališče, ter na soglasje stranke. Če se stranka ne bo strinjala z zaznambo, ne bo upravičena do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

Vračilo prejete pomoči za naprej ostaja za tiste zapustnike, za katere se bo v zapuščinskem postopku ugotovilo, da so prejeli denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek, ker so imeli v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v katerem oziroma kateri so dejansko bivali in imeli prijavljeno stalno prebivališče, katerega oziroma katere vrednost je presegala 120.000 evrov.

Vračilo prejete pomoči velja, ne glede na to, ali ima upravičenec vpisano zaznambo, ali ne. Omejitev dedovanja se izvede do višine vrednosti pomoči, torej v celoti brez zniževanj. Navedeno ureja določba tretjega odstavka 54.a člena ZSVarPre.
POVRATNE INFORMACIJE