Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Katere dohodke in premoženje upoštevate pri ugotavljanju premoženjskega stanja prosilca za denarno socialno pomoč?
Pri ugotavljanju premoženjskega stanja prosilca za denarno socialno pomoč upoštevamo naslednje vrste dohodkov in premoženja:

- redne dohodkeoziroma povprečno višino rednih dohodkov v zadnjih treh koledarskih mesecih pred vložitvijo vloge (plače, denarni prejemki iz socialnih zavarovanj, preživnine, rente, pokojnine ipd.),
- priložnostne dohodke (dohodki iz študentskega dela, osebnega dopolnilnega dela in drugega dela, ki ga lahko na letni ravni opravljate v omejenem obsegu ur),
- občasne dohodkev višini razlike med njihovo povprečno mesečno višino in 0,5 % višine minimalnega zajamčenega dohodka, ki jih je upravičenec prejel v zadnjih treh koledarskih mesecih pred vložitvijo vloge (dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.). Občasne dohodke, prejete v zadnjih dvanajstih koledarskih mesecih pred vložitvijo vloge, upoštevamo prav tako, a v višini 1/12 teh dohodkov.
- nepremično premoženjez izjemo stanovanja, v katerem upravičenec dejansko biva in ima tam prijavljen naslov stalnega prebivališča,
- premično premoženje,s katerim upravičenecrazpolaga na dan vložitve vloge (osebna in druga vozila ter vodna plovila, lastniški deleži v gospodarskih družbah, vrednostni papirji, prihranki nad določeno višino ipd.) z izjemodenarnih sredstev samske osebe, če nima prihrankov višjih od treh minimalnih osebnih dohodkov,oziroma največ 2.500,00 EUR.

Če vrednost premoženja presega višino 13.780,00 EUR, posameznik ali družina do denarne socialne pomoči niso upravičeni. Čeje vrednost nižja, lahko center za socialno delo odloči, da se višina denarne socialne pomoči zniža ali ne dodeli.
POVRATNE INFORMACIJE