Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vozniki in vozila: Nepovratne finančne spodbude Eko sklada za električna vozila

Eko sklad, j.s., za spodbujanje trajnostne mobilnosti dodeljuje nepovratne finančne spodbude občanom za nakup novih in rabljenih električnih vozil.

Spodbuda je namenjena nakupu okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki zmanjšujejo emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa. Po nakupu in registraciji vozila lahko občan po pošti, elektronski pošti ali preko E-uprave odda vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude in po pozitivni odločbi Eko sklada prejme nakazilo spodbude.

Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila - Javni poziv 107SUB-EVOB23

Občani lahko v času odprtja javnega poziva oddajo vlogo osebno, po pošti, po elektronski pošti ali preko E-uprave.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Javni poziv s pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude

Občan mora za pridobitev spodbude izpolnjevati pogoje aktualnega javnega poziva Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila, ki je dostopen na spletni strani Eko Sklada.

Predmet nepovratne finančne spodbude

Spodbuda je lahko dodeljena za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • nakup rabljenega vozila kategorije M1 in N1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu.

Višina nepovratne finančne spodbude

Odvisno od kategorije in vrednosti vozila lahko spodbuda znaša od 300,00 EUR do 6.500,00 EUR.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega/rabljenega vozila na električni pogon, skupaj z vrednostjo nakupa ali dvoletnega najema baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz k vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o finančnem lizingu in (morebitne) pogodbe o najemu baterije.

Upravičene osebe

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Dodatni pogoji za pridobitev spodbude

Vozilo, ki je predmet naložbe, mora biti kupljeno po 1. 5. 2023 od prodajalca, ki je bil v času prodaje registriran za prodajo vozil in pred oddajo vloge. Prva registracija po proizvodnji vozila mora biti opravljena v Republiki Sloveniji in pred oddajo vloge. Račun za nakup vozila, ki je predmet naložbe, se mora glasiti na vlagatelja.

Dodatni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude:

 • za nakup novega vozila:
  • prva registracija po proizvodnji mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023
  • vlagatelj mora biti po prvi registraciji prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. Iz pogodbe o finančnem lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu lastnik vozila;
 • za nakup rabljenega vozila:
  • mora biti prva registracija vozila po proizvodnji opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020;
  • mora biti registracija vozila s strani vlagatelja opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2023 in pred oddajo vloge,
  • mora postati vlagatelj po registraciji lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, uporabnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet naložbe. V pogodbi o finančnem lizingu mora biti določeno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu postal lastnik vozila.
POVRATNE INFORMACIJE