Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Počitniške enote: Prijava na letovanje v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo

V počitniških enotah je možno letovati preko celega leta, razen v času, ko se v počitniških enotah opravljajo vzdrževalna dela ali ni omogočena normalna raba počitniške enote.

Počitniške enote namenjamo zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti notranjih upravičencev. Uporabljajo jih lahko tako aktivni kot tudi upokojeni delavci organov državne uprave.

Za obdobje poletne in zimske sezone se za letovanje v terminih v sezoni predhodno izvede razpis za oddajo počitniških enot notranjim upravičencem. Po zaključku razpisa lahko preostale proste enote v sezoni in izven sezone najamejo tudi zunanji upravičenci.

Razpisani termini v poletni sezoni so od 24. 6. do 2. 9. 2023. Posamezni termin letovanja v počitniških enotah v Sloveniji in v hrvaški Istri vključuje 7 nočitev, razen v enotah na otoku Lošinj in Pag, kjer termin vključuje 10 nočitev. Posameznik lahko v okviru razpisa za počitnikovanje pošlje samo 1 prijavnico. V primeru posredovanja dveh ali več prijavnic za različne termine ali lokacije, bo upoštevana samo prvo prispela, preostale pa bodo neveljavne. K vlogi je potrebno priložiti s strani delodajalca izpolnjeno in podpisano potrdilo o zaposlitvi.

Zadnji rok za prijavo je 7. 4. 2023.


Po preteku roka za prijavo bodo vse pravilne, popolne in pravočasne prijavnice točkovane v skladu s kriteriji iz 19. člena Pravilnika o počitniški dejavnosti.

Pri upokojenih delavcih organov državne uprave se upošteva le kriterij uporabe počitniških enot v preteklih šestih sezonah (zadnjih treh poletnih in zadnjih treh zimskih sezonah), vendar le, če je bilo dodeljeno letovanje za celoten termin, ki je bil določen v razpisu.

O dodelitvi počitnikovanja letovanja v počitniških enotah na razpisanih lokacijah odloča Komisija za počitniško dejavnost, ustanovljena pri Ministrstvu za javno upravo. Prijavljeni bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti.

Razpisna prijavnica za letovanje v poletni sezoni

Prijavnica omogoča prijavo na razpis upravičencem, ki razpolagajo z e-identiteto (elektronska osebna izkaznica, digitalno potrdilo ali smsPASS). Upravičenci prijave na razpis so vsi aktivni in upokojeni javni uslužbenci organov državne uprave (ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb in upravnih enot).
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Razpisna prijavnica za letovanje v poletni sezoni - brez e-identitete

Prijavnica omogoča prijavo na razpis upravičencem, ki ne razpolagajo z e-identiteto (elektronska osebna izkaznica, digitalno potrdilo ali smsPASS). Upravičenci prijave na razpis so vsi aktivni in upokojeni javni uslužbenci organov državne uprave (ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb in upravnih enot).
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Prijavnica za letovanje v krajših terminih

Do začetka poletne sezone (do 24. 6. 2023) se lahko po predhodni telefonski rezervaciji prijavite na letovanje v počitniških kapacitetah v upravljanju Ministrstva za javno upravo v poljubnem terminu.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
POVRATNE INFORMACIJE