Selitev, prijava, odjava prebivališča Prijava, odjava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik začasno prebiva zaradi dela, šolanja... Posameznik ima lahko samo eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali en začasni naslov v tujini.

Državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, in bo na tem naslovu prebival več kot 90 dni, mora prijaviti začasno prebivališče.

Vloga za prijavo začasnega prebivališča

 
Vlogo za prijavo začasnega prebivališča se vloži pri upravni enoti, na območju katere prijavljate začasno prebivališče. Začasno prebivališče je potrebno prijaviti v primeru, ko bo državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, na tem naslovu prebival več kot 90 dni.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za prijavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita začasno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer bo posameznik začasno prebival. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za odjavo začasnega prebivališča

 
Začasno prebivališče odjavite najpozneje v osmih dneh, začasni naslov v tujini pa v 15 dneh po odselitvi. Začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali začasni naslov v tujini lahko odjavite tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve. Za odjavo začasnega prebivališča in odjavo začasnega naslova v tujini je pristojna upravna enota, ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno začasno prebivališče.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za odjavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo

 
Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, odjavita začasno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Odjavo začasnega prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo. Začasno prebivališče je potrebno odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Prijava ali ponovna prijava začasnega prebivališča

Začasno prebivališče je potrebno prijaviti v osmih dneh od dneva začasne naselitve. Začasno prebivališče se prijavi za čas do dveh let oziroma za čas veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, potrdila o prijavi prebivanja ali vizuma za dolgoročno bivanje, če je ta krajši od dveh let. Posameznik ima lahko le eno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Začasno prebivališče je potrebno ponovno prijaviti pred njegovim prenehanjem, če bo posameznik po poteku roka na naslovu še naprej začasno prebival.

Stanodajalec prijavi začasno prebivališče posameznika, ki pri njem začasno prebiva več kot sedem dni, in sicer v osmih dneh od dneva naselitve.

POVRATNE INFORMACIJE