Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Potrdila in izpiski: Izvrševanje pravic posameznika glede lastnih osebnih podatkov

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v Ustavi Republike Slovenije. Z njo so tesno povezane tudi pravice posameznika do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov ter pravica do ugovora.

Upravljavec osebnih podatkov je dolžan posamezniku na njegovo zahtevo omogočiti dostop do osebnih podatkov, ki jih o njem obdeluje.

Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, popraviti, omejiti obdelavo ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani nezakonito.

Vloga za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku na njegovo zahtevo posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in dostop do njih (omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov). Zahteva se vloži pri upravljavcu, za katerega posameznik meni, da obdeluje njegove osebne podatke.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost ter ugovor zoper obdelavo lastnih osebnih podatkov

Zahteva se vloži pri upravljavcu osebnih podatkov.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku na njegovo zahtevo posredovati potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov (omogočiti vpogled ali posredovati reprodukcijo teh osebnih podatkov) in naslednje informacije:

 • namene obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo ureja poseben zakon – Zakon o pacientovih pravicah.

Zahteva za dopolnitev, popravek in izbris lastnih osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, popraviti netočne osebne podatke v zvezi z njim ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, ne obstaja pravna podlaga za njihovo obdelavo, posameznik ugovarja njihovi obdelavi in ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi za njihovo obdelavo, so bili zbrani ali obdelani nezakonito, jih je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za upravljavca, ali so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe od mladoletne osebe.

Zahteva za omejitev obdelave osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo:

 • kadar oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo svojih pravnih zahtevkov;
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z njihovo obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.


Ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec ugovoru ugodi in preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, če obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

POVRATNE INFORMACIJE