Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Varstvo okolja in narave: Kreditiranje okoljskih naložb občanov

Eko sklad, j.s., je objavil nov Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov z zelo ugodnimi obrestnimi merami.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 72OB24 nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb občanov.

Občan mora za pridobitev kredita izpolnjevati pogoje aktualnega javnega poziva Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov 72OB24, ki je dostopen na spletni strani Eko Sklada.

Vloga za kreditiranje okoljskih naložb občanov - Javni poziv 72OB24

Občani lahko v času odprtja javnega poziva oddajo vlogo preko portala eUprava, osebno, ali po pošti.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb

Občan mora za pridobitev kredita izpolnjevati pogoje aktualnega javnega poziva Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov 72OB24, ki je dostopen na spletni strani Eko Sklada.

Predmet kreditiranih naložb

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 • A- vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,
 • B- vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,
 • C- vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,
 • D- zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,
 • E- gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,
 • F- nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,
 • G - nakup električnih koles ali električnih motorjev
 • H- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • I- nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,
 • J- učinkovita raba vodnih virov,
 • K- oskrba s pitno vodo.

Hitri informativni izračun kredita za občane

Hitro in enostavno izračunajte informativne stroške kredita za občane.

Obrestna mera

Fiksna obrestna mera: 1,0 %


V času odplačila kredita ima kreditojemalec pravico zamenjati spremenljivo obrestno mero za fiksno in obratno.

Odplačilna doba

Največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Maksimalni znesek kredita

Največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100.000 EUR oziroma ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti ali kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

 • Minimalni znesek kredita: 1.500,00 EUR
 • Minimalni obrok kredita: 40,00 EUR
POVRATNE INFORMACIJE