Aktivnost Prijava pridelka

Vloga za prijavo letnega pridelka grozdja

 
Vlogo za vpis oddajo pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,1 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za priglasitev pridelka oljk, oljčnega olja in namiznih oljk

 
Vloga je namenjena priglasitvi pridelka oljk, ekstra deviškega oljčnega olja in drugega oljčnega olja. Zavezanci za priglasitev pridelka so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v postopek za priznanje označbe geografskega porekla »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre«, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike in nosilci kmetijskih gospodarstev, ki pridelek oljk tržijo. Pridelek se priglasi vsako leto do začetka prodaje pridelanega oljčnega olja oziroma najpozneje do 15. februarja leta, ki sledi letu obiranja oljk.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za prijavo zalog vina na dan 31.7.

 
Za prijavo zaloge vina se upošteva stanje na dan 31.7. tekočega leta.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za prijavo letnega pridelka mošta, vina, zgoščenega grozdnega mošta, rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta in ostalih proizvodov

 
Zavezanci za vpis so pridelovalci grozdja in vina, ki obdelujejo 0,1 ha ali več vinogradov, oziroma manj, če dajejo grozdje, vino oziroma druge proizvode iz grozdja in vina v promet.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (9):

Da

Ne

Delno