Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kakšen je postopek za uvoz 2000 sadik paulonije za saditev in pridelavo biomase, če bi jih kupili v Srbiji?
Pri uvozu sadik paulonije (paulownia elongata) iz Srbije ali katere koli tretje države, mora sadike spremljati fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje odsotnost karantenskih škodljivih organizmov, ki so predpisani z direktivo Sveta 2000/29/ES z izvedbenimi akti, ki velja za celotno območje EU.

Pri uvozu sadik paulonije (paulownia elongata) iz Srbije ali katere koli tretje države, mora sadike spremljati fitosanitarno spričevalo, ki potrjuje odsotnost karantenskih škodljivih organizmov, ki so predpisani z direktivo Sveta 2000/29/ES z izvedbenimi akti, ki velja za celotno območje EU.


Sadike mora spremljati fitosanitarno spričevalo, na katerem mora biti v rubriki »Dopolnilna izjava« zapisan sklic na posebno zahtevo, ki jo določa direktiva 2000/29/EC, Priloga IV.A.I, sadike in zemlja, v kateri rastejo, pa jo morajo izpolnjevati.


Fitosanitarno spričevalo naroči izvoznik pred odpremo pošiljke sadik, izdajo pa ga po pooblastilu srbske Fitosanitarne uprave.


Uvozno pošiljko morate prijaviti na prvi vstopni točki v EU, v vašem primeru je to mejni prehod Batrovci-Bajakovo, še pred carinskimi formalnostmi.


Vendar pa je treba pred naselitvijo tujerodnih vrst v naravo opraviti presojo tveganja za naravo. Naseljevanje tujerodnih vrst rastlin je z Zakonom o ohranjanju narave prepovedano (17. člen). Če je v postopku presoje tveganja za naravo ugotovimo, da vnos rastlin tujerodne vrste v naravo ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali biotske raznovrstnosti, lahko Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) z izdajo dovoljenja izjemoma dovoli naselitev. Dovoljenje za naselitev rastlin tistih tujerodnih vrst, ki jih uporabljate v kmetijstvu in gozdarstvu, izdaja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, ob predhodnem soglasju ARSO. Vsaka pravna ali fizična oseba jih mora o nameravanem doseljevanju pisno obvestiti in priložiti poročilo izvedenega postopka presoje tveganja za naravo.


Seznam uradnih presojevalcev na spletni strani ARSO


Več informacij o uvoznih postopkih in uvoznih postopkih za žive rastline najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo.

POVRATNE INFORMACIJE