Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijske dejavnosti: Uvoz rastlin za saditev

Napotki kmetom, ljubiteljskim vrtnarjem in drugim gojiteljem za uvoz rastlin za saditev oziroma lastno uporabo.

Zaradi nevarnosti prenosa karantenskih bolezni in škodljivcev, ki lahko pri nas povzročajo veliko gospodarsko škodo, so za trgovanje, zlasti pa za uvoz rastlin, predpisane posebne zahteve glede na njihovo vrsto in poreklo.

Prijava pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov ob uvozu

Za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin, za katere se zahteva inšpekcijski pregled pri uvozu iz tretjih držav, je obvezna prijava za fitosanitarni pregled na enotnem obrazcu. Uvoznik poda vlogo fitosanitarni inšpekciji v pisni obliki na mejnem prehodu.
Možni načini oddaje:
 • osebno

Vse rastline za saditev, določena semena rastlin, gomolji, zeleni deli rastlin in cvetje morajo biti pridelani na način, da ob trgovanju ne nosijo s seboj karantenskih škodljivih organizmov. Običajno jih zato pridelujejo registrirani pridelovalci pod nadzorom fitosanitarnih organov države porekla, ki za pošiljko rastlin lahko izdajo fitosanitarno spričevalo, v EU pa jih spremlja rastlinski potni list.


Ob nakupu rastlin za saditev zato izbirajte preverjene dobavitelje, ob uvozu v Evropsko unijo (EU) pa na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU pošiljko prijavite fitosanitarnemu inšpektorju, ki bo pregledal dokumente, istovetnost in zdravstveno stanje rastlin. Mejni kontrolni točki v Republiki Sloveniji sta:

 • Luka Koper za mednarodni pomorski promet
 • Ljubljana – Brnik za mednarodni zračni promet


Če pošiljka vstopi v EU preko druge države članice, pošiljko najavite na tamkajšnji mejni kontrolni točki. Seznam in kontakti mejnih kontrolnih točk za rastline in rastlinske proizvode je dostopen na povezavi Evropske komisije.


Vse rastline za saditev mora pri vnosu iz tretjih držav v EU spremljati fitosanitarno spričevalo. Izjem za majhne količine ali lastno uporabo ni!

Zaradi tveganja za vnos škodljivih organizmov rastlin je prepovedan vnos nekaterih rastlin za saditev v EU, kot jih v Prilogi VI določa Izvedbena Uredba Komisije 2019/2072/EU in so naštete spodaj.


Iz nekaterih tretjih držav je prepovedan vnos:

 • lesnatih rastlin za saditev (iglavci, kostanj, topol, hrast, kutina, jablana, hruška, koščičarji, citrusi, in ostali),
 • vrtnic za saditev,
 • rastlin jagod, razen semen,
 • sadik trav, razen nekaterih okrasnih,
 • rastlin krompirja in drugih botanično sorodnih vrst (Solanaceae) za saditev,
 • rastlin fotinije (Photinia) in
 • palm (Phoenix).


Iz vseh tretjih držav je prepovedan vnos:

 • vinske trte (razen plodov) in
 • semenskega krompirja.


Prepovedan je tudi vnos razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih in gozdnih rastlin, vinske trte, okrasnih rastlin, zelenjadnic, hmelja in semenskega krompirja, razen semena, če so na njih prisotni nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi nad določenim pragom, kot je določeno v prilogi Izvedbene Uredbe Komisije 2019/2072/EU. Prepovedan je tudi vnos razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih in gozdnih rastlin, vinske trte, okrasnih rastlin, zelenjadnic, hmelja in semenskega krompirja, razen semena, če so na njih prisotni nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi nad določenim pragom, kot so določeni v Prilogi IV Izvedbene Uredbe Komisije 2019/2072/EU.


Na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije 2018/2019/EU je začasno prepovedan tudi vnos nekaterih lesnatih rastlin za saditev, razen semen, iz vseh tretjih držav.


Če uvažate rastline, ki so na seznamu ogroženih vrst, jih mora spremljati tudi potrdilo konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami oziroma CITES potrdilo, da niso vzete iz narave. Potrdilo CITES izda organ, ki je v državi izvora pristojen za nadzor konvencije o varstvu prostoživečih vrst.

Če nameravate v naravo saditi tujerodne rastline, morate od Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) pridobiti še oceno tveganja za naravo, da ne bi vnesli invazivne vrste.

Če želite saditi tujerodne vrste za pridelavo na kmetijskih zemljiščih, morate pridobiti dovoljenje Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če želite saditi tujerodne drevesne vrste v gozd, se morate pred tem o pogojih pozanimati pri gozdarski službi Zavoda za gozdove Slovenije.

POVRATNE INFORMACIJE