Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kakšni so pogoji in postopek pridobitve pravice do republiške priznavalnine?
Dodelitev republiške priznavalnine lahko predlaga upokojeni ustvarjalec na področju kulture, ki je s svojim minulim delom posebno pomembno prispeval k slovenski kulturi in je njegovo ustvarjalno oziroma strokovno delo prepoznavno po izjemnem prispevku oziroma po profesionalnosti intelektualnih storitev. Postopek za dodelitev republiške priznavalnine se začne na predlog predlagatelja.

Predlagatelj mora vlogi priložiti:
• dokazila o prejemu pomembnih domačih in tujih priznanj oziroma nagrad za dosežke na kulturnem področju in dokumentirane kritične odmeve strokovne javnosti oziroma enciklopedične zapise oziroma vrednotenja v strokovni literaturi (dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena uredbe);
• podatke o višini zadnje izplačane pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in podatke o višini pokojnin v drugih državah oziroma izjavo, da pokojnine v drugih državah ne prejema z izjavo o resničnosti in točnosti podatkov;
• podatke oziroma listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki in podatki o prebivališču (potrdilo o stalnem prebivališču oz. fotokopija osebnega dokumenta).

O dodelitvi priznavalnine in njeni višini odloči minister z odločbo, po posvetovanju s strokovno komisijo, imenovano na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
POVRATNE INFORMACIJE