Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Srednja šola: Opravljanje splošne mature

Splošna matura je državni izpit, s katerim zaključite gimnazijsko izobraževanje.

Opravljate jo lahko, če ste uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj, ali pa ste v letu, v katerem boste opravljali maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Predprijava k splošni maturi

Predprijava k splošni maturi ne velja kot prijava. K splošni maturi se morajo kandidati še vedno prijaviti v skladu z maturitetnim koledarjem. Predprijava je obvezna za kandidate, ki imajo status dijaka.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Uveljavljanje pravic kandidata/ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature

Vloga je namenjena posameznikom, ki na podlagi odločbe o usmeritvi ali dokumentacije ustreznih institucij oziroma mnenja zdravnikov specialistov želijo prilagoditev načina opravljanja mature pri posameznih predmetih.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Priloga predprijave/prijave k splošni maturi za predmet glasba

Priloga je namenjena posameznikom, ki želijo v okviru splošne mature opravljati izpit iz predmeta Glasba.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Predprijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature

Vloga je namenjena kandidatom, ki nameravajo v tekočem šolskem letu opravljati posamezen izpit iz maturitetnega predmeta splošne mature kot pogoj za vpis na visokošolski študij. Predprijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature še ne velja kot prijava. K opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature se morate prijaviti s posebnim obrazcem v roku, ki je določen s koledarjem splošne mature.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Prijava k splošni maturi

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želite prijaviti k opravljanju splošne mature.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature

Prijava je namenjena kandidatom, ki ne opravljajo splošne mature v celoti, ampak želijo opravljati le posamezen predmet splošne mature.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Sprememba prijave k splošni maturi

Vloga je namenjena kandidatom, ki po objavi sklepa o omejitvi vpisa na visokošolske zavode želijo spremeniti prijavo izbirnih predmetov pri splošni maturi ali raven zahtevnosti.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Odjava od splošne mature - izpita

Vloga je namenjena posameznikom, ki se želijo odjaviti od splošne mature ali iz posameznega izpita iz predmeta splošne mature.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Prijava k izpitu splošne mature

Prijava je namenjena kandidatom, ki ne opravljajo splošne mature v celoti, ampak želijo opraviti popravni izpit, izpit za izboljšanje ocene ali opraviti izpit iz neocenjenega predmeta.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Z uspešno opravljeno splošno maturo si pridobite srednjo izobrazbo in možnost nadaljnjega izobraževanja na univerzitetnem študiju ali na kateremkoli višjem oziroma visokošolskem strokovnem študijskem programu.

Splošno maturo opravljate na gimnaziji, na kateri ste vpisani oziroma ste na njej končali zaključni letnik izobraževanja ali maturitetni tečaj.

Splošno maturo opravljate iz petih predmetov:

 • iz treh predmetov skupnega dela in
 • dveh predmetov izbirnega dela.


Prvi trije predmeti so obvezni za vse kandidate:

 • slovenščina (na narodno mešanem območju pa tudi italijanščina ali madžarščina),
 • tuj jezik (angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina) in
 • matematika.


Pri izbirnem delu se lahko odločite med predmeti, ki so v skladu z Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo. Iz izbirnega dela lahko po lastni želji izberete tudi šesti maturitetni predmet.

POVRATNE INFORMACIJE