Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Lahko vpišem otroka na matično šolo, ali ga moram vpisati na podružnično, ki nam je bližja?
Starši imajo pravico vpisati otroka v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, šola pa je otroka v tem okolišu dolžna vpisati.
Šolski okoliš se določi v ustanovitvenem aktu za vsako samostojno oziroma matično šolo, znotraj tega šolskega okoliša pa se določi tudi območje podružnice šole, v katerem imajo starši pravico vpisati otroka v to podružnico. V primerih, ko starši želijo, da se otrok, ki prebiva na območju podružnice šole, vključi v matično šolo, gre za organizacijsko vprašanje, o katerem na podlagi pisne vloge staršev, odloči ravnatelj. Le-ta presodi, ali je šolanje otroka v matični šoli izvedljivo, pri čemer upošteva specifiko konkretnega primera oziroma okoliščine kot so npr. možnost zagotovitve prevoza, jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, itd. Formalno predpisanih kriterijev ni, zato je ravnatelj pri svoji presoji oziroma odločitvi avtonomen.
POVRATNE INFORMACIJE