Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Storitve občin: Zaprosite za pomoč občine ob rojstvu otroka

Pomoč občine ob rojstvu otroka je pravica, ki jo nekatere lokalne skupnosti ponujajo svojim občanom na podlagi občinskih predpisov, zato to ni zakonska obveza.

Pomoč ob rojstvu otroka lahko dobita starša rojenega otroka, če je otrok državljan Republike Slovenije, če ima stalno prebivališče v občini, v kateri vlaga vlogo ter če zaprošena občina nudi tovrstno pomoč ob rojstvu otroka. Pri enostarševskih družinah lahko pravico do pomoči ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka lahko uveljavlja tudi oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.

IZBIRA OBČINE

Pred oddajo vloge preverite, katera občina je pristojna za reševanje vaše vloge, saj boste na ta način zagotovili, da se bo vaša vloga pričela reševati v najkrajšem možnem času. Vlogo se odda na občino, v kateri ima vlagatelj stalno prebivališče.

Če željene občine ni v seznamu prejemnikov, se prosim obrnite neposredno na občino. Kontaktni podatki občin so na voljo na povezavi.

Vloga za pomoč ob rojstvu otroka

Vlogo za pomoč ob rojstvu otroka lahko oddate po rojstvu otroka v obdobju, ki ga določa posamezna lokalna skupnost.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Lokalna skupnost na svojem območju lahko nudi pomoč ob rojstvu otroka na podlagi občinskega predpisa, če ga ima sprejetega.

POVRATNE INFORMACIJE