Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Mnenje se pridobi, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi potrebno pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu prometne infrastrukture.

Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti je občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta.

Mnenjedajalec se v mnenju opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti. Investitor mnenje pridobi pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje.

Rok za izdajo mnenja je 30 dni od popolnosti zahteve za pridobitev mnenja.

IZBIRA OBČINE

Pred oddajo vlogo preverite, katera občina je pristojna za reševanje vaše vloge, saj boste na ta način zagotovili, da se bo vaša vloga pričela reševati v najkrajšem možnem času. Vlogo se odda na občino, v kateri se nahaja nepremičnina.

Če željene občine ni v seznamu prejemnikov, se prosim obrnite neposredno na občino. Kontaktni podatki občin so na voljo na povezavi.

Zahteva za izdajo mnenja občine o skladnosti s prostorskim aktom pred izdajo gradbenega dovoljenja (9A)

Investitor na občino, na katerem območju se nahaja nameravana gradnja vloži zahtevo za pridobitev mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
POVRATNE INFORMACIJE