Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Storitve občin: Zahteva za izdajo soglasja občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

Soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom je potrebno pridobiti za izvedbo manjše rekonstrukcije, ki pomeni manjše povečanje prostornine ali prizidavo zunanjega stopnišča ali dvigala.

Manjša rekonstrukcija se izvaja na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, prizidava zunanjega stopnišča ali dvigala pa tudi na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega arhitekta. Za manjše rekonstrukcije, ki pomenijo manjše povečanje prostornine ali prizidave zunanjega stopnišča ali dvigala, je treba pridobiti tudi soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom.

IZBIRA OBČINE

Pred oddajo vloge preverite, katera občina je pristojna za reševanje vaše vloge, saj boste na ta način zagotovili, da se bo vaša vloga pričela reševati v najkrajšem možnem času. Vlogo se odda na občino, v kateri se nahaja nepremičnina.


Če željene občine ni v seznamu prejemnikov, se prosim obrnite neposredno na občino. Kontaktni podatki občin so na voljo na povezavi.

Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom (Priloga 20C)

Možni načini oddaje:
  • elektronsko
POVRATNE INFORMACIJE