Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Služnost je stvarna pravica na tuji stvari, ki nujno pomeni omejevanje lastninske pravice lastnika služeče nepremičnine.

Služnost je potrebno določiti v najmanjšem možnem obsegu, racionalno in gospodarno, tako da se s tem čim manj obremenjuje nepremičnino v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti. Služnost se lahko ustanovi kot stvarna služnost ali kot osebna služnost. Ustanovitev služnostne pravice je praviloma odplačna.

Vlogo vloži lastnik gospodujočega zemljišča oziroma služnostni upravičenec. V kolikor vložnik ni zemljiškoknjižni lastnik gospodujočega zemljišča, mora vlogi obvezno priložiti pooblastilo zemljiškoknjižnega lastnika.

IZBIRA OBČINE

Pred oddajo vlogo preverite, katera občina je pristojna za reševanje vaše vloge, saj boste na ta način zagotovili, da se bo vaša vloga pričela reševati v najkrajšem možnem času. Vlogo se odda na občino, v kateri se nahaja nepremičnina.

Če željene občine ni v seznamu prejemnikov, se prosim obrnite neposredno na občino. Kontaktni podatki občin so na voljo na povezavi.

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Vlogo vloži lastnik gospodujočega zemljišča oziroma služnostni upravičenec.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Naslovnik vloge bo osebne podatke, ki jih boste navedli v svoji vlogi, obdeloval za namene izvedbe postopka za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Več o tem si lahko preberete na spletni strani naslovnika vloge.

POVRATNE INFORMACIJE