Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Storitve občin: Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta

Soglasje k priglašenemu posegu v prostor je potrebno pridobiti za postavitev začasnega skladiščnega objekta.

Soglasje k priglašenemu posegu v prostor oz. prijava začetka gradnje je potrebna za postavitev začasnega skladiščnega objekta, namenjenega skladiščenju nenevarnih snovi, ali sanitarnega objekta, ob obstoječih proizvodnih ali skladiščnih objektih, v katerih se že izvaja dejavnost investitorja, na območjih proizvodnih dejavnosti in prometne infrastrukture.

IZBIRA OBČINE

Pred oddajo vloge preverite, katera občina je pristojna za reševanje vaše vloge, saj boste na ta način zagotovili, da se bo vaša vloga pričela reševati v najkrajšem možnem času. Vlogo se odda na občino, v kateri se nahaja nepremičnina.


Če željene občine ni v seznamu prejemnikov, se prosim obrnite neposredno na občino. Kontaktni podatki občin so na voljo na povezavi.

Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba (Priloga 13C)

Vlagatelj mora pred oddajo vloge na svoji občini, poleg dokumentacije o začasnem skladiščnem objektu z dokazili o izpolnjevanju pogojev, priložiti tudi soglasja, ki izhajajo iz pravnih režimov za obravnavano zemljiško parcelo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Naslovnik vloge bo osebne podatke, ki jih boste navedli v svoji vlogi, obdeloval za namene izvedbe postopka prijave začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o urejanju prostora. Več o tem si lahko preberete na spletni strani naslovnika vloge.

POVRATNE INFORMACIJE