Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Storitve občin: Vpis v javne vrtce Mestne občine Ljubljane

Javni vrtci na območju Mestne občine Ljubljana vpisujejo in sprejemajo predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana poteka predvidoma od 1. do 15. marca za šolsko leto, ki se začne septembra istega leta. Dodatne informacije za posamezno šolsko leto so objavljene na spletni strani MOL.

Potrdilo o prejemu vloge za vpis otroka v vrtec boste prejeli najkasneje v 8 delovnih dneh od oddaje vloge. Če potrdila v tem roku ne prejmete, se obrnite na vrtec prve izbire.

Vlogo za vpis morajo oddati:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v javni vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu MOL iz preteklega šolskega leta in še potrebujejo vrtec
  • starši, ki so vlogo oddali po javnem pozivu (po 15. marcu) in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana

Vloga za vpis otroka v vrtec (Mestna občina Ljubljana)

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana poteka predvidoma od 1. do 15. marca za šolsko leto, ki se začne septembra istega leta. Potrdilo o prejemu vloge za vpis otroka v vrtec boste prejeli najkasneje v 8 delovnih dneh od oddaje vloge. Če potrdila v tem roku ne prejmete, se obrnite na vrtec prve izbire.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Informacija o sprejemu v vrtec

Če bo v vrtec prve izbire vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale predvidoma v mesecu aprilu. Po zasedanju komisij bodo staršem poslana obvestila o sprejemu otroka v vrtec, oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih vrtcih. Dodatne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

POVRATNE INFORMACIJE