Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravna pomoč: Zahteva za popravo krivic

Upravičene osebe so bivši politični zaporniki in svojci žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja.

Upravičenci lahko zaprosite za priznanje statusa bivšega političnega zapornika ali svojca žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja in za priznanje pravice do odškodnine ter upoštevanja časa odvzema prostosti v pokojninsko dobo.

Vloga – zahteva za popravo krivic

Zahteve za popravo krivic uveljavite z vlogo, ki jo vložite na Ministrstvo za pravosodje.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Bivši politični zaporniki so bili v času med 15. majem 1945 in 2. julijem 1990:


  • na sedanjem ozemlju Republike Slovenije (RS) neopravičeno ter v nasprotju z načeli in pravili pravne države zaradi razrednih, političnih ali ideoloških razlogov v sodnem ali upravnokazenskem postopku obsojeni na kazen odvzema prostosti oziroma jim je bila prostost odvzeta v teku teh postopkov,
  • državljani RS, ki so bili obsojeni pred sodišči drugih republik nekdanje jugoslovanske federacije oziroma vojaškimi sodišči in so v času uveljavitve tega zakona imeli stalno prebivališče na ozemlju sedanje RS,
  • v upravnokazenskem postopku zaradi prekrška kaznovani z odvzemom prostosti, ukrepom določitve prebivališča, opravljanjem družbeno koristnega dela zaradi prevzgajanja in tudi osebe, proti katerim je bil ukrep uporabljen brez upravnokazenske odločbe, na podlagi odločitve upravnega organa.

Pravna podlaga

Pristojni organ

POVRATNE INFORMACIJE