Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Pristojnosti inšpekcijskega sveta

Inšpekcijski svet je bil ustanovljen s ciljem doseči večjo učinkovitost inšpekcij ter usklajenost njihovega delovanja in je stalno medresorsko delovno telo.

Na Inšpekcijski svet lahko podate pobudo ali predlog v zvezi z inšpekcijskimi postopki. Reševanje prijav, ki se nanašajo na konkretne kršitve, pa ni v pristojnosti Inšpekcijskega sveta. Kadar gre za konkretno kršitev, je potrebna prijava kršitve pristojnemu inšpekcijskemu organu.

Pobuda ali predlog Inšpekcijskemu svetu

Pobudo ali predlog v zvezi z inšpekcijskimi postopki lahko posredujete na Inšpekcijski svet.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Anonimna pobuda ali predlog Inšpekcijskemu svetu

Pobudo ali predlog v zvezi z inšpekcijskimi postopki lahko brez navedbe vaših podatkov posredujete Inšpekcijskemu svetu.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Naloge Inšpekcijskega sveta določa Zakon o inšpekcijskem nadzoru in sicer:

  • koordinacija dela različnih inšpekcij in v okviru tega usklajevanje skupnih inšpekcijskih nadzorov različnih inšpekcij,
  • obravnavanje skupnih vprašanj glede delovanja inšpekcij,
  • obravnavanje vprašanj, povezanih z usposabljanjem v inšpekcijah,
  • obravnavanje in usklajevanje oziroma načrtovanje ukrepov za zagotovitev informacijske podpore inšpekcijam ter
  • sodelovanje z reprezentativnimi sindikati v organih glede vprašanj, ki se nanašajo na delovnopravni položaj inšpektorjev.


Inšpekcijski svet deluje na sejah in prek svojih delovnih teles. Na seji Inšpekcijskega sveta sodelujejo člani sveta in njihovi sodelavci. Člani Inšpekcijskega sveta so predstojniki inšpekcijskih organov, ki so organizirani kot samostojen državni organ, inšpekcija znotraj vladne službe, inšpektorati, uprave, javne agencije in uradi. Vsaka inšpekcija opravlja naloge iz svoje pristojnosti, ki se po vsebini, zahtevnosti in trajanju razlikujejo glede na upravno področje, na katerega se nanaša predpis, izvrševanje katerega nadzira posamezna inšpekcija.


Inšpekcijski svet v okviru svojih pristojnosti na sejah sveta sprejema sklepe, smernice in priporočila, ki članom Inšpekcijskega sveta služijo kot vodilo pri doseganju temeljnega cilja - doseči večjo učinkovitost inšpekcij in usklajenost njihovega delovanja.


Inšpekcijski svet kot tudi predsednik Inšpekcijskega sveta pa nimata pristojnosti vsebinsko odločati o konkretnih prijavah oziroma voditi konkretnih inšpekcijskih postopkov. Vsaka prijava, ki bo naslovljena na Inšpekcijski svet, bo posredovana v reševanje pristojnemu inšpekcijskemu organu.

POVRATNE INFORMACIJE