Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za okolje in prostor

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za okolje in prostor

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za okolje in prostor

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za okolje in prostor tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor:

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja ravnanja z odpadki in čezmejnim pošiljanjem odpadkov,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja urejanja voda, vodnega režima in gospodarjenja z vodami ter industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja varstva in ohranjanja narave,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja kakovosti zraka,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja uporabe kemikalij in gensko spremenjenih organizmov,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja hrupa,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja elektromagnetnega sevanja in svetlobnega onesnaževanja,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja graditve objektov,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja energetike v delu, ki se nanaša na izdane energetske izkaznice,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja rudarstva v delu, ki se nanaša na nelegalne kope na stavbnih zemljiščih,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s stanovanjskega področja,

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja opravljanja geodetske dejavnosti in evidentiranja nepremičnin.
POVRATNE INFORMACIJE