Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za obrambo

Inšpektorat RS za obrambo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter aktov vodenja in poveljevanja na obrambnem področju, nad obravnavo tajnih podatkov z obrambnega področja in področja kritične infrastrukture. Izvaja naloge prekrškovnega organa na prvi stopnji.

Inšpekcijski nadzori na obrambnem področju obsegajo nadzor izvrševanja zakonov in drugih predpisov ter aktov s področja vodenja in poveljevanja, varovanja tajnih podatkov ter nadzora kritične infrastrukture.

Inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor zlasti v:

 • poveljstvih in enotah Slovenske vojske,
 • državnih organih, organih lokalnih skupnosti ter organih v sestavi in notranjih organizacijskih enotah ministrstev,
 • gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki so dolžne izvajati obrambne priprave,
 • gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki obravnavajo tajne podatke z obrambnega področja,
 • gospodarskih družbah, ki opravljajo proizvodnjo in promet z vojaškim orožjem in opremo,
 • pristojnih organih in organizacijah na področju kritične infrastrukture,
 • projektnih, delovnih in začasnih skupinah ter komisijah ministrstva.


Inšpektorat RS za obrambo v zadevah iz njegove stvarne pristojnosti vodi postopke in odloča o prekrških.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za obrambo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za obrambo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za obrambo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno
POVRATNE INFORMACIJE