Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvaja nadzor na področjih varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami. Sooblikuje sistemske rešitve varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter razvija področja inšpekcijskega nadzora.

Inšpektorat poleg naštetega pripravlja razvojne projekte, analize, poročila in druga zahtevna gradiva o uresničevanju ciljev in nalog, določenih s programom dela, spremlja delo inšpektorjev ter pomaga pri pripravi predpisov. Opravlja naloge finančnega in materialnega poslovanja ter naloge na področju kadrovskih zadev. Skrbi za organizacijo in izvedbo različnih oblik usposabljanj in vodi evidence. Prav tako sodeluje pri načrtovanju, razvoju, uvajanju, nadzoru in zagotavljanju operativnega delovanja komunikacijskega sistema.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE