Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za notranje zadeve

Inšpektorat RS za notranje zadeve opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov na naslednjih področjih: zasebno varovanje, orožje, eksplozivi in pirotehnični izdelki, detektivska dejavnost, varnost in red na smučiščih, tajni podatki in fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi.

Inšpektorji pri inšpekcijskih nadzorih preverjajo izvajanje materialnih predpisov. Dolžni so obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v okoliščinah, za katere so pristojni in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. Inšpektor pa mora obravnavati tudi anonimne prijave.

Če inšpektor v postopku ugotovi, da je prijava lažna, postopek ustavi. Šteje se, da je prijava lažna, če jo vlagatelj vloži, čeprav ve, da zavezanec ni kršil zakona ali drugega predpisa. Vlagateljica oziroma vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke.

Inšpektorji lahko izpeljejo redni nadzor, izredni nadzor, ki je lahko sprožen na podlagi pobude ali ponovni nadzor, ki se opravi po preteku roka, določenega za odpravo kršitev.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za notranje zadeve

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za notranje zadeve

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za notranje zadeve tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE