Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Javni agenciji za civilno letalstvo RS

Javna agencija za civilno letalstvo RS je letalski upravni, strokovni, regulativni, nadzorni in prekrškovni organ Republike Slovenije na področju letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.

Področja, ki jih pokriva Javna agencija za civilno letalstvo RS, so:

 • varnost letenja in komercialne letalske operacije, letališča in upravljanje zračnega prometa,
 • varovanje civilnega letalstva,
 • varnosti v zvezi z drugimi letalskimi dejavnostmi, osebjem in napravami, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu,
 • operativne licence,
 • druge naloge nadzora varnosti, določenih z izvedbenimi predpisi Evropske unije, vlade in ministra, pristojnega za promet, razen nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovnih postopkov, ki jih organi Evropske unije izvajajo neposredno,
 • druge dejavnosti na letalskem področju, če je to v skladu z zahtevami za izvajanje osnovnih dejavnosti agencije, določenih s predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in je tako določeno v ustanovitvenem aktu agencije (prvi odstavek 179.i člena Zakona o letalstvu).

Prijava kršitve Javni agenciji za civilno letalstvo RS

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Javni agenciji za civilno letalstvo RS

Nepravilnost ali kršitev prijavite Javni agenciji za civilno letalstvo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno
POVRATNE INFORMACIJE