Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Aktivnost: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za okolje in energijo

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo izvaja nadzor nad spoštovanjem in izvrševanjem okoljske zakonodaje, predpisov s področja elektroenergetike in strojne energetike ter javnega potniškega prometa. Izvaja upravne in strokovne naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, z izjemo radioaktivnih odpadkov.

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo je organ v sestavi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Z inšpekcijskimi pregledi s področij varstva okolja, industrijskega onesnaževanja in gensko spremenjenih organizmov ter izvajanja nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov (razen za radioaktivne odpadke) bistveno prispeva k ozaveščanju o tem, kako pomembno za naše preživetje je spoštovanje okolja in izpolnjevanje okoljskih predpisov.

Z inšpekcijskimi pregledi s področja energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov energije, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, topote in električne energije, skladnosti proizvodov ter gradnje objektov bistveno prispeva k ozaveščanju o varni, učinkoviti in zanesljivi oskrbi z energijo.

Inšpekcija za javni potniški promet opravlja inšpekcijske nadzore s področja javnega potniškega prometa v notranjem cestnem prometu - javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni izvenlinijski prevoz, prevoz na klic, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in kot posebna oblika prevoza - ter čezmejnem cestnem prometu in obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.

Vsaka prijava pravnih ali fizičnih oseb se razvrsti po merilih, ki jih določa zakonodaja in interni akt. Uvrstitev na podlagi teh meril določa kako hitro bo na vrsti neka pobuda za izvedbo inšpekcijskega nadzora.

Prednostno se obravnavajo prijave, iz katerih je mogoče razbrati, da sta ogrožena zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za okolje in energijo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za okolje in energijo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za okolje in energijo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE